Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) 2023

Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) merupakan upaya untuk mendorong tercapainya Profil Pelajar Pancasila dengan menggunakan paradigma baru melalui pembelajaran berbasis projek. Dengan menjalankan P5, guru diharapkan dapat menemani proses pembelajaran siswa untuk dapat menumbuhkan kapasitas dan membangun karakter luhur sebagaimana yang diejawantahkan dalam Profil Pelajar PancasilaUntuk kelas 10 baru, pastinya mendapatkan kurikulum merdeka dengan tema Kearifan Lokal, Kewirausahaan, dan Bhinneka Tunggal Ika, untuk kelas 11 terdapat tema baru, yaitu Bangunlah Jiwa dan Raganya, Gaya Hidup Berkelanjutan dan Rekayasa dan Berteknologi untuk NKRI.