Pengurus baru OSIS 2022-2023
Kepala sekolah, wakil bidang kesiswaan, dan pengurus serta mantan pengurus OSIS

Dari kiri ke kanan: Abdul Halim, Waka Kesiswaan; Erlan, Ketua MPK 2021; I Made Arya Faiz, Ketua MPK 2022; Sherina, Ketua OSIS 2022; Jasmin Rayhana, Ketua OSIS 2021; Akhmad Nidom, Kepala SMA Sumbangsih